TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

TELEPÜLÉS NEVÉNEK EREDETE

A falu neve középkori kápolna létesítésére utal, először 1324-ben Kapulna néven említik az oklevelek. A megkülönböztető szerepű Torna- előtag az egykori Torna vármegye székhelyére, Torna várára utal. A falu 1406-tól Torna várának volt a tartozéka. A hivatalos iratokban 1907 óta nevezik a falut Tornakápolnának.
A Dózsa Gy. u. 24. sz. alatt lévő református templomát a 18. sz. végén késő barokk stílusban építették, 1801-1802 között tatarozták. Ekkor készült famennyezete, a karzatok, a szószék és egyéb ízes népi festésű asztalosmunkái. A régi templom festett deszkáit is felhasználták a felújításkor. Kazettás mennyezete növényi ornamentikával díszített, egységenként ismétlődik benne a stilizált liliom. Tornyát 1806-ban építették. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1977-ben műemlék jellegűvé nyilvánította a templomot. A mellette lévő temető keleti kétharmadát a reformátusok, északnyugati részét a katolikusok, a délit pedig a zsidók használták.
Igen szépek a temetőben található faragott fejfák és a rajtuk lévő feliratok.
1910-ben 141 magyar lakosa volt. Ebből 7 római katolikus, 133 református volt.
A 20.század elején Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott.

NÉPCSOPORTOK

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak magyar lakossága van.

 

 
© 2012-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges